Kaza durumunda ne yapmam gerekli?
Öncelikle kaza durumunda sakin olmalısınız.
Başka kazalara sebep olmamak için dörtlü flaşör, reflektör ve / veya ışıklı ikaz cihazları ile diğer sürücüleri kazaya karşı uyarmalı ve yol güvenliğini sağlamalısınız.
Sigorta şirketlerinin kazayı doğru değerlendirebilmesi için olay mahallini ve hasarları farklı açılardan görüntülemelisiniz.
Rapor alınması gerektiği durumlarda, kazanın oluş yerine ve şekline göre 155 Polis imdat veya 156 Jandarma imdat hatlarını arayarak rapor tutturmalı ve Intercity’ye bilgi vermelisiniz.
Polis veya Jandarma tarafından tutulan tutanaklarda, karşı araç veya araçlar var ise kazaya karışan tüm araçların ruhsat, geçerli trafik sigortası, sürücü ehliyet fotokopileri alınmalıdır.
Her durumda trafik kanunu uygulama detaylarına göre hareket edilmelidir.
Çift Taraflı Hasarlar
Çift taraflı (iki veya daha çok aracın karıştığı) hasarlarda, anlaşma tutanağı düzenlenerek karşı araç evrakları (geçerli trafik poliçesi, ruhsat, ehliyet fotokopileri) alınmalıdır. Tutanakta istenen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ıslak imzalı olması zorunludur. Bu tür kazalarda dikkat edilmesi gereken husus, hasar görmüş olsun veya olmasın kazaya karışan araçların tamamının evraklarının alınmasıdır.
Tek Taraflı Hasarlar
Tek taraflı hasarlarda (çarpma, park hali, cam kırılması vb.) aracın yerini değiştirmeden sorumluluk sahasına göre 155 Polis imdat veya 156 Jandarma imdat hatları aranarak rapor alınmalıdır. Kaza zabıtları, ifade tutanağı, olay yeri görgü tespit tutanağı, alkol raporları, sürücü ehliyet fotokopisi ile Intercity’ye başvurmanız gerekmektedir.
Kaza Tutanağı İle İlgili Bilgiler Kaza tutanağı ile birlikte ,araçlarda ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe fotokopilerinin bulundurulması kaza durumlarında yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçecektir.
Kaza tutanağı, yalnızca trafikte meydana gelen, maddi hasar ile sonuçlanan, iki veya daha fazla araç ile gerçekleşen kazalarda; tüm araç sürücülerinin kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaşması durumunda; evrakların eksiksiz tanzim edilerek ve tarafların imzalaması sonucunda geçerli sayılacaktır. Çoklu kazalarda birden fazla tutanak kullanılabilir. Her tutanak, araç sürücüleri tarafından imzalanmalıdır.
Kaza sonrasında düzenlenen tutanağın eksik doldurulması veya tarafların imzalarının eksik olması belgenin geçersiz sayılmasına neden olacaktır.
Kaza sonucu taraflarca düzenlenen tutanak ile birlikte ruhsat, ehliyet ve trafik poliçe fotokopileri karşı araç sürücüsüne verilmeli ve alınmalıdır. Meydana gelen kaza sonrasında, araçlar olay yerinden kaldırılmadan, değişik açılardan fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.
İkili veya daha fazla araç ile meydana gelen kaza sonucu, aşağıda belirtilen ek10aklar aynı gün veya en geç ertesi gün tarafımıza teslim edilmelidir.
Düzenlenen tutanak veya tutanakların aslı (Eksiksiz ve ıslak imzalı olması zorunludur.)
Ruhsat fotokopisi
Sürücü ehliyet fotokopisi
Karşı araç ruhsat fotokopisi
Karşı araç sürücü ehliyet fotokopisi
Karşı araç trafik poliçe fotokopisi
Kaza fotoğrafları
Meydana gelen kaza sonrası, tarafların tutanak ile tespit yapılması konusunda anlaşmaları; düzenlenen tutanak ve diğer evrakların eksiksiz olması durumunda olay yerine polis çağrılması gerekmeyecektir. Kazaya karışan kişilerin kazanın her detayında, özellikle kusur dağılımı konusunda anlaşmalarından ziyade, tarafların kazayı, aralarında dolduracakları tutanak ile tespit konusunda anlaşmaları ve kazayı olduğu şekliyle tutanağa aktarmaları önemlidir. Kaza sonucunda taraflar arasında düzenlenen tutanak ve diğer evrakların sağlıklı ve zamanında işlem yapılabilmesi için, en geç kaza tarihinden 1 gün sonra Intercity’ye ulaştırılması gereklidir. Kaza tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde Intercity’ye ulaştırılmayan evraklar geçersiz sayılacak, düzenlenen evrakların geçersiz sayılacağı durumlarda, ve ilgili tutarlar kiracı firmaya fatura edilecektir.
Kaza Tutanağının Geçersiz Olduğu Durumlar
Taraflarca düzenlenen tutanağın geçerli sayılamayacağı durumlar:
Kazaya karışan sürücülerin tutanak üzerinde imzalarının bulunmaması
Kaza tutanağında bulunan imza veya imzaların sahte olması
Kaza tespit tutanağında bulunan bilgilerin eksik veya yanlış yazılması
Hasarın sigorta tarafında reddedilmesi Kaza tespit tutanağı düzenlenmiş ancak böyle bir kaza vukuunun gerçekleşmemiş olup sahte hasar olması
Kaza tespit tutanağı ile birlikte karşı araç evraklarının eksik olması
5 iş günü içerisinde tüm evrakların ulaştırılmaması
Polis Çağrılmasını Gerektiren Durumlar Aşağıda belirtilen durumlarda 155; eğer kaza yeri jandarma bölgesi sınırları içindeyse 156 numaralı telefondan polis ya da jandarmaya ihbar yapılarak zabıt tutturulması zorunludur.
Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
Sürücüde alkol, uyuşturucu madde veya akıl sağlığı şüphesi varsa
Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa
Anlaşma sağlanamaması durumunda
Tek taraflı hasarlarda (Duvara çarpma, şarampole yuvarlanma, takla atma, park hali vs.)
Kolluk güçlerinin çağırıldığı hasarlarda da sigorta şirketlerinin kazayı doğru değerlendirebilmesi için olay mahallini ve hasarları farklı açılardan görüntüleyerek en iyi şekilde görsel anlatım yapılmaya çalışılmalıdır.
Aracın Çalınması Durumu
Aracın çalınması durumunda da en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurulması zorunludur. Intercity’ye gerekli bilgilendirme yapılmaması, gerekli raporların uygun şekilde alınmaması, kaza durumlarında, uygun şekilde tutanak tutulmaması, en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespit raporları alınmaması, çalınma durumunda en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurulmaması sonucunda halinde Intercity tarafından kiracıya sağlanan tüm güvenceler geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3'cü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilecektir.
Aracın Arızalanması Durumu
Her türlü kaza, arıza, çalınma durumunda öncelikli olarak Intercity'nin müşteri hattının aranması ve bilgi verilmesi zorunludur.
Bu yazı size yardımcı oldu mu?
İptal etmek
Teşekkürler!